Svoj ili moj

svoj ili moj

Jedna od najčešćih pogrešaka koje rade izvorni govornici hrvatskoga jezika je upotreba posvojne zamjenice na mjestu gdje bi trebala stajati povratno-posvojna zamjenica. Ili, drugim riječima, nije nam sasvim jasno kada reći moj, a kada svoj.

Budući da je cilj ovog bloga ponuditi jednostavna rješenja za jezične nedoumice, držat ćemo se tog principa i sada te ćemo objasniti problem na školskom primjeru.

Uzmimo za primjer kišobran.

Ja posjedujem kišobran. Dakle, kišobran je moj. Ali u torbi ne nosim moj kišobran, nego svoj.

Idemo dalje, pa ćemo vidjeti što se dogodi ako ne poštujemo ovo pravilo.

Na primjer, ako kažemo da je Marko uzeo njegov kišobran, nije nam jasno čiji je to kišobran uzeo. Svoj ili nekog drugog čovjeka? U slučaju da je Marko uzeo tuđi kišobran (npr. Ivanov), tada ćemo reći: Marko je uzeo njegov (Ivanov) kišobran. A ako Marko ima vlastiti kišobran, tada ćemo reći: Marko je uzeo svoj kišobran.

Također, pogrešno je reći: 

Uzmite vašu olovku. Gledamo naša posla. Voze se u njihovom automobilu.

Ispravno je:

Uzmite svoju olovku. Gledamo svoja posla. Voze se u svojem automobilu.