Darivati ili darovati

darivati ili darovati

Stigao je prosinac, mjesec darivanja! Prilika je to za riječ-dvije o razlici između pojmova darivati i darovati.

Darivati znači davati dar, poklanjati nešto. Darovati također znači davati dar i poklanjati nešto. Pa, u čemu je onda razlika, pitate se. U tome što darivati podrazumijeva imenicu u akuzativu, a potom imenicu u instrumentalu, dok darovati podrazumijeva imenicu u akuzativu, a potom imenicu u dativu. Možda je najbolje objasniti to na primjeru.

Sveti Nikola je darivao djecu slatkišima. 

Sveti Nikola je darovao slatkiše djeci.

Ako ovo nije dovoljno objašnjeno, promotrimo onda ovu rečenicu: Sveti Nikola je darovao djecu. To bi značilo da je uzeo djecu, stavio ih u kutiju s mašnom i poklonio ih nekome. Ili, još komičnija situacija je ova: Sveti Nikola je darivao slatkiše. To bi pak značilo da su slatkiši dobili poklon od Svetog Nikole.

Stoga pazite želite li ove godine nekoga darivati ili darovati. :)