Svjetloplav ili svijetlo plav

svjetloplav ili svijetloplav

Kada je riječ o svijetlim nijansama boja, važno je zapamtiti da se njihovi pridjevi ponašaju kao složenice. Dakle, pišu se spojeno. Običavalo se pisati prvi dio složenice s ije, no novi Hrvatski pravopis preporučuje je (svjetlo-).

Ukratko, svijetle nijanse plave, ljubičaste, zelene i drugih boja pisat ćemo ovako: svjetloplav, svjetloljubičast, svjetlozelen...

No, kada imamo, primjerice, majicu koja na sebi ima plave dijelove u kombinaciji sa sivim dijelovima, tada ćemo reći da je majica plavo-siva. Spojnica (crtica) označava jednaku važnost obaju dijelova. To jest, plavo-siva znači da je majica i plava i siva (npr. ima plave krugove na sivoj podlozi). 

Kada bismo slučajno imali jednobojnu plavu majicu kojoj je ta plava nijansa nekako neodređena te u sebi ima primjese sive boje, tada bismo napisali da je majica sivoplava.

Dakle, spojnicu obavezno stavljamo ako označavamo dvostruku pojavnost boja na nečemu - npr. crno-bijeli televizor (ne može crnobijeli jer takva boja ne postoji, to jest ako bijela ima primjese crne, ona više nije bijela, već siva, prljavobijela, ali crnobijela nikako). S druge strane, jednu boju koja je ustvari spoj dviju tonova pišemo spojeno: zelenkastosiva, žutonarančasta, sivkastoplava itd.