INA-i ili INI

Skraćeni višerječni nazivi zovu se pokrate. Čine ih početna slova ili početni slogovi naziva, pišu se velikim slovima i bez točke. Primjeri pokrata su MUP (Ministarstvo unutarnjih poslova), EU (Europska unija), ZABA (Zagrebačka banka), INA (Industrija nafte) i slično.

Specifične su pokrate ženskog roda jer se različito izgovaraju i pišu. Završno se -a piše i u kosim padežima (u genitivu, dativu, akuzativu, lokativu i instrumentalu), ali se ne izgovara. Primjerice, genitiv pokrate INA pišemo INA-e, ali izgovaramo [ine]. Isto vrijedi i za ostale ranije navedene padeže (npr. dativ – pismo: INA-i, govor: [ini], akuzativ – pismo: INA-u, govor: [inu]).

Međutim, važno je spomenuti i leksikalizaciju – postupak kojim nastaje nova riječ. Ako se pokrate leksikaliziraju, padežni se nastavci ne odvajaju spojnicom i samo se prvo slovo piše veliko (Ina, Ine, Ini).

Ako se pokrate mogu leksikalizirati, onda je važno da odaberete jedan način pisanja. Znači, birate između INA (INA-e, INA-i) i Ina (Ine, Ini) i dosljedno se držite svog izbora tijekom pisanja.

PIŠE: Anja Hudoletnjak

Isidora Vujošević