Stanka ili pauza

stanka ili pauza

PITANJE:

Već duže vrijeme me brine termin stanka kao odmor, pauza. Sabor je otišao na jednomjesečnu stanku. Znam da je Stanka vlastito ime i ne odgovara mi u tom kontekstu. Sabor uzima kratku stanku i tako unedogled. Molim vas vaše stručno mišljenje da li je to ispravno ili je bolje
koristiti kratku pauzu, otići na jednomjesečni odmor i sl.

ODGOVOR:

Riječi stanka, pauza i odmor dio su hrvatskoga rječničkoga blaga. Pauza nije slavenskoga porijekla kao druge dvije, već je internacionalizam koji k nama dolazi iz grčkog odnosno latinskoga preko njemačkoga jezika (Pause). Dakle, ako želite upotrijebiti čistu hrvatsku riječ, stanka i odmor su opcije, no hoćete li upotrijebiti stanku ili pak odmor, ovisi o kontekstu. Za kraći period prekida neke aktivnosti prikladnija je stanka jer i samo porijeklo riječi nam tako govori - stati. Kod odmora je stvar drugačija. Odmor je počinak. Tako da, ako Sabor sebi uzme stanku, to ne znači da će se zastupnici odmarati, nego će napraviti prekid u zasjedanju, a za to vrijeme će možda razgovarati o temi koja je na dnevnom redu i slično. Znači, nije svaka stanka odmor.

Osobno ime Stanka je ustvari Stana. Zanimljivo, Hrvatski jezični portal kaže da se to ime davalo sa željom da se zaustavi rađanje samo ženske djece. Tako da bi Stanka ustvari bila stanka od rađanja ženske čeljadi. :)