Pojednostaviti ili pojednostavniti

Prema Hrvatskom jezičnom portalu, dopuštena su oba izraza, jer imaju isto značenje: „učiniti nešto jednostavnim“, no neki izvori tvrde drugačije preferirajući riječ pojednostavniti.

Naime, potonja riječ je glagol koji se tvori od pridjeva jednostavno pa analogno tvorbama crn - pocrniti i visok - povisiti, riječ bi trebala sadržavati slovo n upravo zbog pridjeva.

Piše: Mihailo Valjetić