Delikvent ili delinkvent

Delinkvent označava osobu odgovornu za počinjenje nekog zločina, a povremeno u razgovoru možemo čuti pogrešan izgovor te riječi bez glasa n.

Riječ delinkvent dolazi od latinske riječi delinquere u značenju „činiti krivo“ ili čak „ne uspjeti u obavljanju svoje dužnosti“. Često se koristimo njezinim sinonimima poput krivac ili prijestupnik, a u ozbiljnim slučajevima i zločinac, dok sam pojam možemo pronaći u imenima institucija kao što je Odjel za maloljetničku delinkvenciju.

Dakle, ispravno je delinkvent.

PIŠE: Mihailo Valjetić