Korejac ili Koreanac

korejac ili koreanac.jpg

U našemu su govoru česte dvojbe vezane za etnonime (nazive za pripadnike nacije, naroda, plemena, roda ili kakve druge veće ili manje narodnosne ili etničke skupine). Što je pravilno – Belgijac ili Belgijanac? Litavac ili Litvanac? Korejac ili Koreanac?

Prilikom tvorbe etnonima preporuča se davanje prednosti sufiksu -ac ispred sufiksa -anac zbog učestalosti i jezične ekonomičnosti.

Osobno sam se najčešće dvoumila o nazivlju stanovnika Koreje i relativno nedavno saznala da oblik Korejac pripada standardnom jeziku, Koreanac se navodi kao oblik prisutan u razgovornom stilu, dok je Korejanac posve neispravan oblik.

PIŠE: Dora Makar