Preporučam ili preporučujem

U ljudskoj je prirodi dijeliti iskustva i znanja. Dijelimo svoje oduševljenje određenim filmom, knjigom, jelom i slično. No, analizirajući s jezične strane, često se kod preporuka griješi. Što mislite, koja je rečenica ispravna?

1.     Preporučam ti ovu knjigu.

2.     Preporučujem ti ovu knjigu.

U hrvatskom jeziku postoje dva glagola – preporučiti (svršeni glagol) i preporučivati (nesvršeni glagol). Oni su nastali stavljanjem prefiksa pre- ispred glagola poručiti i poručivati i konjugiraju se isto kao i spomenuti glagoli.

Krenuvši od prvog lica jednine pa sve do trećeg lica množine, prezent glagola preporučiti glasi: preporučim, preporučiš, preporuči; preporučimo, preporučite, preporuče. S druge strane, prezent glagola preporučivati glasi: preporučujem, preporučuješ, preporučuje; preporučujemo, preporučujete, preporučuju.

Vjerojatno ste i sami uočili da neovisno o kojem se vidu glagola radi, ne postoji oblik preporučam. Stoga, ispravno je preporučujem, odnosno druga rečenica u uvodnom dijelu teksta.

PIŠE: Anja Hudoletnjak