Odziv ili odaziv

Tijekom političkih izbora često se komentira slab odaziv odnosno odziv birača.

Što je točno – odaziv ili odziv?

Već samom internetskom pretragom članaka vidljivo je da se više upotrebljava odaziv. Svima su vjerojatno jasne obje riječi, ali preporuka je da se koristi odaziv jer je više u skladu s hrvatskim standardnim jezikom. To potvrđuje i glagol odazvati se, ali i sama fonetska struktura riječi odziv, odnosno slijed suglasnika dz nije uobičajen u hrvatskom jeziku pa kada se može izbjeći, to se i preporučuje. Stoga, ispravno je reći odaziv, a završna potvrda je i Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske koje navodi podatke o odazivu birača.

PIŠE: Anja Hudoletnjak