Pekara ili pekarna

pekara ili pekarnica.jpg

Jedan od najpoznatijih varaždinskih specijaliteta je klipić. Svatko ima svoj recept za savršene klipiće, no svi se slažu da su najbolji oni domaći. Klipići su postali izuzetno popularni i sada ih možete kupiti diljem Hrvatske.

Naravno, kao i ostala peciva, i klipići se kupuju u... Pekari, pekarnici ili pekarni?

Kako se pravilno kaže i postoji li razlika među spomenutim nazivima?

Važno je naglasiti da pekara, pekarnica i pekarna nisu sinonimi.

Pekara se tvori sufiksom -ara koji označuje zatvoreni prostor, pogon ili tvornicu u kojoj se nešto proizvodi. U ovom slučaju, pekara upućuje na prostor gdje se mijese i peku kruh i krušni proizvodi.

Pekarnica se tvori sufiksom -arnica koji označuje prodavaonicu. Stoga, pekarnica je mjesto gdje se prodaju kruh i krušni proizvodi.

Pekarna pripada razgovornom funkcionalnom stilu i taj naziv nije prihvatljiv u hrvatskom standardnom jeziku. Moramo ga zamijeniti nazivom pekara ili pekarnica, u skladu s točnim značenjem.

Podsjetnik za kraj:

Kruh se peče u pekari, a prodaje u pekarnici.

No, isto kao što vrijedi i za klipiće, najbolji je domaći kruh!

Piše: Anja Hudoletnjak