Lektura

lektura

Lektura je, prema rječniku, pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa te davanje savjeta autoru (Hrvatski jezični portal). Upravo to radi lektorski obrt Verbarium - ispravlja pravopisne i jezične pogreške u pisanim tekstovima te savjetuje autora kada je to potrebno (obično u slučajevima kada treba popraviti stil izražavanja ili je nejasan sadržaj napisanog).

Cijena lekture ovisi o količini teksta, kao i roku dovršetka posla. Također, ovisi o tome je li riječ o standardnom ili stručnome tekstu. Za studente smo kreirali posebnu, vrlo povoljnu cijenu stoga lektura diplomskih radova stoji 11 kn po kartici. Za vrlo hitnu lekturu, cijena se povisuje za 30 posto.

Usput rečeno, jedna kartica je mjera za mjerenje količine teksta i podrazumijeva 1500 znakova s razmacima.

Potvrda o lekturi je besplatna i možemo je poslati elektroničkom poštom odnosno osobno je uručiti, a ako klijent nije u mogućnosti osobno je preuzeti - a želi isključivo papirnatu potvrdu - šaljemo je poštom. Poštanski troškovi iznose 20 kn (šaljemo preporučeno).

Ako trebate lekturu, javite se i zatražite besplatnu informativnu procjenu cijene lekture i roka izrade: lektorski obrt Verbarium.