Lee ili Leje

Znanost koja proučava vlastita imena zove se onomastika. Prema Hrvatskoj enciklopediji, onomastika istražuje porijeklo imena, način tvorbe, rasprostranjenost, ulogu u društvu, uporabu i sl.

Roditelji najčešće biraju imena koja im se sviđaju ili koja imaju neko posebno značenje za njih. Dio populacije koji je više usmjeren na jezik razmišlja o deklinaciji imena, tj. postoje li možda neke dvojbe kod pisanja u različitim padežima i oblicima.

Česta je dvojba kod ženskih imena koja završavaju na -ea.

Kako glasi genitiv imena Lea? Lee ili Leje?

Hrvatski pravopis navodi da se u sklonidbi i u tvorbi posvojnih pridjeva od imena na -ea j ne izgovara i ne piše.

Stoga, ispravno je Lee. Također, glas j ne pojavljuje se ni u drugim padežima ili oblicima: Lei, Leom, Lein.

Isto pravilo vrijedi i za ostala ženska imena na -ea: Andrea, Matea, Dorotea i sl.

PIŠE: Anja Hudoletnjak