Unaprjeđenje ili unapređenje

unaprjedjenje ili unapredjenje.jpg

Unapređenje ili unaprjeđenje?

Točna su oba oblika, izbor je slobodan. I ovo je jedan od brojnih primjera promjene jata u hrvatskom.

Imenica unapr(j)eđenje nastala je od glagola unaprijediti. Jat je u glagolu u dugom slogu te se tako i izgovara i bilježi (ije), dok je u imenici kratak. Taj pokraćeni jat može biti e ili je (iako neki jezikoslovci inzistiraju na jednom odnosno drugom). Ovo dvostruko rješenje e/je moguće je samo ako je ispred jata skup xr (x = bilo koji suglasnik). U imenici unapr(j)eđenje ispred jata je skup pr. Iz istog razloga pravilno je crepovi i crjepovi (< crijep), vredniji i vrjedniji (< vrijedan) itd.

Dvostruko rješenje pod rečenim uvjetima ipak nije uvijek moguće. Kažemo i pišemo samo vremena (ne *vrjemena), privreda (ne *privrjeda), srednji (ne *srjednji) i sl.  

Piše: Ivan Baričević