Nepredvidiv ili nepredvidljiv

Nepredvidiv ili nepredvidljiv.jpg

Nepredvidiv ili nepredvidljiv?

Točna su oba oblika, razlika je samo u dometcima (sufiksima), -iv i -ljiv. Ta dva sufiksa imaju isto značenje i često se koriste za tvorbu pridjeva i priloga. Zato ih govornici ponekad dodaju istoj osnovi. To je slučaj i u primjerima kao što su upotrebiv i upotrebljiv, topiv i topljiv i, dakako, predvidiv i predvidljiv, iz kojih su pridjevi iz naslova i izvedeni (dodavanjem predmetka ne-).

Otud i dvojake izvedenice, predvidivost i predvidljivost, nepredvidivost i nepredvidljivost itd.

Ipak, treba imati na umu da rečeno vrijedi samo za neke pridjeve i priloge, tj. da ih se većina tvori pomoću jednog ili drugog sufiksa. Ispravno je stoga samo vidljiv, podrugljiv, štedljiv, odnosno samo održiv, milostiv, pljesniv itd.

Piše: Ivan Baričević