Usporedo ili usporedno

Usporedo ili usporedno.jpg

Usporedo ili usporedno?

Glavna razlika između ova dva izraza jest vrsta riječi. Usporedo je prilog koji se koristi uz glagol te označava istovremenost, istodobnost, odnosno radnju koja se vrši u istom pravcu, kao što možemo vidjeti u primjerima Trčati usporedo s tlom i Usporedo su se razvila dva različita mišljenja. S druge strane, pridjev usporedno znači nešto paralelno, u istom pravcu, što se može uspoređivati. Dobar primjer možemo vidjeti u geometriji kada govorimo o paralelnim (usporednim) pravcima, koji se nikad ne sijeku i nemaju zajedničkih točaka.

Dakle, kada želimo reći da radimo nešto istodobno ili u istom smjeru, koristit ćemo prilog usporedo, a kad želimo istaknuti da su neki objekti paralelni (poput pravaca u primjeru), uzimamo pridjev usporedno.

Piše: Mihailo Valjetić