Kofer ili kufer

kofer ili kufer.jpg

„Pun mi je kufer“, imamo priliku čuti i iskoristiti vrlo često. Uviđamo da unutar tog čestog frazema imenica kufer nije zamjenjiva imenicom kofer. Međutim, što je pravilno u standardnoj upotrebi?

Riječi kofer i kufer preuzete su od njemačke riječi Koffer. S obzirom na etimologiju, mogli bismo reći da je oblik kofer sustavniji, a oblik kufer se u upotrebi također pojavljuje te su jednako zastupljeni. Oblici srodni obliku kufer pojavljuju se u nekim slavenskim jezicima poput slovačkog kufor te češkog kufr.

Oba oblika pripadaju nestandardnoj upotrebi, tj. neformalnom govoru. Standardni jezik daje prednost imenici kovčeg.

PIŠE: Dora Makar