Bih ili bi

bih ili bi.jpg

Često se može primijetiti pogrešna upotreba aorista pomoćnoga glagola biti u govoru i pismu. Aoristni oblici bih, bismo i biste zamjenjuju se oblikom bi, iako to nije u skladu s pravilima hrvatskog standardnog jezika. 

Ne bi se s vama složio. 
To bi mogli puno bolje pripremiti.
Voljeli bi pokušati ponovno.

Navedene rečenice nisu ispravne zato što se aorist pomoćnoga glagola biti mijenja po licima. Kod paradigme aorista pomoćnoga glagola biti bitno je upozoriti da 2. i 3. lice jednine te 3. lice množine imaju isti oblik bi, ali ostala su lica drugačija i na to treba pripaziti:

Jednina  Množina
1. bih   1. bismo
2. bi     2. biste
3. bi     3. bi

Prema tome, ispravno je pisati:

Ne bih se s vama složio.
To biste mogli puno bolje pripremiti.
Voljeli bismo pokušati ponovno.

Uzevši u obzir da to nije komplicirano, već samo treba malo obratiti pozornost, mogli bismo reći da je ovo pravilo usvojeno!

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin. Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.