Potencijal ili sposobnost

Potencijal. Potencijal. Potencijal. Meni tu nešto smrdi. Bit će da to nije hrvatska riječ. Danas je vrlo popularno biti član neke akademije za razvoj ljudskih potencijala. Ajmo dalje: „Oni nas putem predavanja žele potaknuti na neku akciju.“ Već ste shvatili! U pitanju je riječ „akcija“, a o „akademiji“ da i ne govorim.

Po kojem principu prepoznati stranu riječ u hrvatskome jeziku i govoru? Sve ove riječi možemo prevesti na engleski jezik, a da one pri tome zadrže vrlo sličan izraz ili oblik: potential, action i academy. No, ne može tako, ne smije biti engleskih riječi, tražimo hrvatsku! O, kako lijepo zvuči riječ „sposobnost“, a riječ „djelovanje“ mogla bi vrlo djelotvorno zamijeniti riječ „akcija“. Stoga bi novi tekst mogao zvučati ovako: „Postanite član akademije za razvoj ljudskih sposobnosti. Tamo će nas potaknuti na djelovanje!“ Međutim, ovo ne drži vodu. Uočimo dokaze, pogledajmo i drugu stranu medalje.

Gospodin Vladimir Anić u Rječniku hrvatskoga jezika definira potencijal kao stupanj potencije ili energije koju tko ili što ima u sebi. Potencijal su sva sredstva kojima se raspolaže u nekoj grani djelatnosti. Potencijal je i radnja potrebna da se neka jedinična veličina iz neizmjernosti dovede u određenu točku fizikalnog polja.

Dakle, ispravan je naziv „potencijal“ kada se govori o raspolaganju energijom i bavljenju ljudskim potencijalima u smislu otkrivanja, definiranja i razvijanja njihove potencije, mogućnosti, sposobnosti koja postoji u latentnom stanju i dolazi do izražaja u određenim uvjetima. To je moć, snaga. Potencija je i sposobnost jedne stanice ili skupine stanica da proizvedu novi organ ili dio organa. Potencija je seksualna moć i kraći matematički izraz; operacija u kojoj se broj množi dva ili više puta samim sobom. Zapravo, riječi „potencijal“ ima vrlo široko značenje, a riječ „sposobnost“ je više specijalizirana. Sposobnost je osobina onoga tko je sposoban, a sposoban je onaj koji je dorastao zahtjevima rada i života, koji je u stanju nešto postići ili izvesti (Anić).

Da sažmem, ispravno je koristiti riječ „potencijal“, a ispravna je i riječ „sposobnost“. Trebamo samo znati o čemu govorimo. Potencijal je nešto općenito, a sposobnost je nešto specijalizirano.

Riječ „akcija“ obuhvaća djelovanje, radnju, pothvat. Riječ „djelovanje“ vezana je za utjecaj, ostavljanje dojma, javni posao, vojnu akciju ili operaciju većeg zamaha (svim snagama). Ispravno je poticati suradnike i na akciju i na djelovanje.

PIŠE: Helena Marinac