Udati, oženiti, vjenčati...

udati, oženiti, vjenčati

Tko se udaje, a tko se ženi? 

Često se u govoru može čuti pogrešna upotreba glagola udati, oženiti i vjenčati. Međutim, ako slijedimo nekoliko pravila, sigurno nećemo pogriješiti.

Glagol udati odnosi se samo na ženski rod. Ana se udala za svog mladića Marka. Također, može se i reći da su roditelji udali kćer. Glagol oženiti odnosi se samo na muški rod. Marko se oženio Anom. I u ovom se slučaju može reći da su roditelji oženili sina. Treći glagol – vjenčati može doći s povratnom zamjenicom se ili bez nje. Značenje povratnoga glagola vjenčati se (s kim) jest uzeti koga za muža ili ženu, dok je značenje nepovratnoga glagola vjenčati obaviti čin vjenčanja, tj. sklapanja braka. To znači da vjenčati mogu samo matičari, svećenici ili druge, zakonom određene osobe. Marko se vjenčao s Anom. Svećenik je vjenčao Marka i Anu. 

I na kraju, da ponovimo, ali i odgovorimo na početno pitanje – udaju se samo osobe ženskoga spola, a žene se samo osobe muškoga spola.

Piše: Anja Hudoletnjak

Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i švedskog jezika i kulture. Nakon studija u Zagrebu i šestomjesečnog boravka u Švedskoj, vraća se u rodni Varaždin.

Osim književnosti i jezika, njezini su drugi interesi planinarenje, pilates, kolači i ostali kulinarski užici.