Svakodnevica ili svakodnevnica

Svakodnevica ili svakodnevnica

Kaže li se svakodnevica ili svakodnevnica?

Ako želimo sve navike i poslove koje obavljamo svaki dan obuhvatiti jednom riječju, reći ćemo da su oni dio naše svakodnevice. Riječ svakodnevnica se ne preporučuje koristiti kao imenica, već se sličan oblik radije koristi kao prilog svakodnevno.

Piše: Mihailo Valjetić