Sunčan ili Sunčev

Kako je pravilno: sunčana, sunčeva ili Sunčeva energija? Kažemo li da smo na koži zadobili sunčana, sunčeva ili Sunčeva oštećenja?

Prvo moramo razlikovati sunce i Sunce. Kada govorimo o nebeskom tijelu, tada pišemo velikim početnim slovom: Sunce. S druge strane, imenicu sunce upotrebljavamo u apstraktnijem značenju, obično u kontekstu topline i svjetlosti koju to nebesko tijelo isijava na Zemlju, primjerice u rečenici Danas je sunce jako

Sada kada to znamo, lakše će biti odlučiti koji pridjev upotrijebiti. Ako govorimo o nečemu što pripada Suncu (kao nebeskom tijelu), tada ćemo upotrijebiti posvojni pridjev i reći ćemo Sunčev. Primjerice, Sunčeva energija, Sunčev sustav.

No, ako je riječ o pojmovima koji se odnose na sunce (svjetlost i toplinu koju Sunce isijava), tada pišemo malim slovom i upotrebljavamo opisni pridjev. Primjerice, sunčani dan, sunčana svjetlost, sunčani sat.

Postoji primjer koji lijepo pokazuje značenjsku razliku između ova dva pridjeva.

Sunce ima svojevrsne pjege, koje nazivamo Sunčevim pjegama (dakle, pripadaju Suncu). No, od pretjeranoga sunčanja, na koži se mogu pojaviti mrlje koje nazivamo sunčanim pjegama (posljedica su Sunčeva djelovanja).