Lektoriranje tekstova na hrvatskome jeziku

 
Isidora Vujošević, mag. educ.

Isidora Vujošević, mag. educ.

Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti lektorira za vas diplomske i završne radove, disertacije, knjige, publikacije...

  • 10 godina radnog iskustva
  • povoljne cijene
  • besplatna potvrda o lekturi

Zatražite besplatnu informativnu procjenu: 

isidoravujosevic@yahoo.com

Telefon / Viber: 097 609 1929

 

Klijenti

 
lektoriranje teksta
 

Najčešća pitanja

Koliko traje lektura diplomskoga rada? Od 2 do 5 dana, ovisno o gužvi i količini teksta.

Koliko košta lektura? Cijena lekture kreće se od 11 do 17 kn po kartici teksta.

Kako plaćam lekturu? Klijent e-poštom dobiva predračun s podacima za uplatu.

Dajete li potvrdu o lekturi? Da, na vaš zahtjev. Potvrda je besplatna.

Lektorirate li na engleskome jeziku? Ne, ali vas mogu uputiti svojim pouzdanim suradnicima.

Što lektura podrazumijeva? Ispravljanje gramatičkih, pravopisnih i stilskih pogrešaka.

Hoću li morati sam(a) unositi izmjene? Ne, sve izmjene obavlja lektorica kroz minimalno dvije revizije teksta. 

Kako ću vidjeti lektorske izmjene? Uz lektorirani tekst, dobit ćete i dokument s evidencijom izmjena.


Kontaktirajte lektoricu

isidoravujosevic@yahoo.com

097 609 1929


Jezični savjeti